Newborn baby studio photography

Baby’s 1st photoshoot

Simple newborn baby photo on white blanket in studio

Newborn baby girl’s first professional photoshoot

Baby Amelia’s Newborn photoshoot

Newborn baby wrapped for photoshoot